Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zarządzanie wg Druckera


Zarządzanie wg Druckera - Zarządzanie to przekształcanie zasobów firmy w produktywne przedsiębiorstwo tzn. takie którego efekty działania są większe od prostej sumy zasobów tego przedsiębiorstwa.

2+2=5 - efekt synergiczny lub e. organizacyjny

Zasobami przedsiębiorstwa są zasoby:
Zasoby finansowe - gotówka, papiery wartościowe
Zasoby rzeczowe - budynki, maszyny, urządzenia, surowce
Zasoby ludzkie - kadra zatrudniona w przedsiębiorstwie

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zarządzanie wg Druckera:

  • Teorie motywacji - Teorie motywacji, motywacja wg Fredericka W. Taylora, teoria potrzeb Abrahama...
  • Zarządzanie wiedzą - Skład pracy: geneza zarządzania wiedzą, definicje i podejścia, cechy wiedzy,...
  • Metoda ABC - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu...
  • Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter o innowacjach, proces innowacyjny...
Inne tematy w słowniku:

Rozpiętość kierowania w zarządzaniu: (definicja nr 2003)

To liczba osób podlegających jednemu menadżerowi.

Czynniki wywierające wpływ na rozpiętość zarządzania: kompetencja przełożonych i podwładnych, fizyczne rozproszenie... (...)

Grupowe decydowanie: (definicja nr 2002)

Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o... (...)

Klasyczny model podejmowania decyzji: (definicja nr 2001)

Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji.... (...)

Zobacz też:
Zarządzanie wg Fayola
Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella
Źródła władzy menedżerów
Funkcje planowania
Misja przedsiębiorstwaRSS - Mapa