Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Hierarchia i podział władzy


Hierarchia i podział władzy - Cechy:

• uprawnienia i odpowiedzialność
• stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa)
• rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu przełożonemu)
• jedność rozkazodawstwa (każdy pracownik powinien odpowiadać przed jednym przełożonym)
• liniowość drogi służbowej (kanały komunikacji powinny być jasne i sformalizowane)
• stopień centralizacji i decentralizacji
• system komunikacji i informacji (zapewnia ład we wzajemnych stosunkach służbowych pomiędzy stanowiskami pracy)

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Hierarchia i podział władzy:
Inne tematy w słowniku:

Koncepcja misji firmy: (definicja nr 2000)

To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. Określenie misji wymaga znalezienia odpowiedzi... (...)

Teoria X oraz Y: (definicja nr 1999)

Teoria X - przeciętna istota ludzka z natury nie lubi pracować i będzie unikać pracy, gdy tylko będzie to możliwe;... (...)

Pojęcie zarządzania: (definicja nr 1998)

Zarządzanie to zestaw działań obejmujące planowanie podejmowanie decyzji, organizowanie przewodzenie tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie zapotrzebowania na zasoby rzeczowe, finansowe, kadrowe... (...)

Zobacz też:
Organizacja
Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne
Zarządzanie wg Druckera
Zarządzanie wg Fayola
Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'DonellaRSS - Mapa