Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Centralizacja i decentralizacja


Centralizacja i decentralizacja - Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych.

Decentralizacja to zwiększenie ich roli.

Decentralizacja pionowa - przekazywanie oficjalnych uprawnień w dół po szczeblach hierarchii, pozioma- zakres w jakim nie kierownicy sprawują kontrolę nad procesami decyzyjnymi.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Centralizacja i decentralizacja:

  • Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki, łańcucha dostaw i łańcucha...
  • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu...
Inne tematy w słowniku:

Pojęcie zarządzania: (definicja nr 1998)

Zarządzanie to zestaw działań obejmujące planowanie podejmowanie decyzji, organizowanie przewodzenie tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie zapotrzebowania na zasoby rzeczowe, finansowe, kadrowe... (...)

Różnicowanie ceny produktu: (definicja nr 1997)

Strategia różnicowania cen polega na pobieraniu różnych opłat przy sprzedaży tego samego towaru różnym konsumentom lub / i w różnych... (...)

Cele strategii marketingowej: (definicja nr 1996)

Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić:

• przetrwanie
• maksymalny zysk... (...)

Zobacz też:
Etapy procesu organizowania
Hierarchia i podział władzy
Organizacja
Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne
Zarządzanie wg DruckeraRSS - Mapa