Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Grupowe decydowanie


Grupowe decydowanie - Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o czymś bez świadomego rozważenia, narastanie zaangażowania - obstawanie przy podjętej decyzji, pomimo okazuje się ona fałszywa, skłonność do ryzyka - zakres w jakim podejmujący decyzję gotów jest do ponoszenia ryzyka, grupa interaktywna - grupa podejmująca decyzję, której członkowie otwarcie dyskutują, spierają się, uzasadniają najlepsze rozwiązania.

Aby zwiększyć szansę podjęcia przez grupę udanych decyzji menadżerowie muszą się nauczyć grupowego podejmowania decyzji. Takie firmy: IBM, Fadera i Express oraz inne wykorzystują model grupowego podejmowania decyzji. Zaletami grupowego podejmowania decyzji są: więcej informacji i więcej wiedzy, więcej wariantów, wyższy stopień akceptacji podjętej decyzji, poprawa w porozumiewaniu się, lepsze decyzje. Wadami są: proces trwa dłużej, pojawiają się decyzje kompromisowe wynikające z niezdecydowania, grupa może zostać zdominowana przez jedną osobę, może się pojawić myślenie grupowe.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Grupowe decydowanie:
Inne tematy w słowniku:

Cele strategii marketingowej: (definicja nr 1996)

Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić:

• przetrwanie
• maksymalny zysk... (...)

Ustalanie ceny: (definicja nr 1995)

Ustalaniem cen nazywamy proces określania w jednostkach pieniężnych wartości wymienianych dóbr i usług. Ważne jest, aby polityka cenowa była zgodna... (...)

Cena w marketingu: (definicja nr 1994)

Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru.... (...)

Zobacz też:
Rozpiętość kierowania w zarządzaniu
Centralizacja i decentralizacja
Etapy procesu organizowania
Hierarchia i podział władzy
OrganizacjaRSS - Mapa