Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Klasyczny model podejmowania decyzji


Klasyczny model podejmowania decyzji - Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Normatywne podejście do podejmowania decyzji określające w jaki sposób menadżerowie powinni podejmować decyzje zakłada logiczną i racjonalną naturę menadżerów oraz przyjmuje że  ich decyzje najlepiej  służą interesom organizacji.

Przy podejmowaniu decyzji stawiamy następujące kroki: rozeznanie i zidentyfikowanie sytuacji, identyfikacja alternatywnych możliwości, oceny wariantów, wybór najlepszego wariantu, wdrożenie najlepszego wariantu, obserwacja wyników i ocena.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Klasyczny model podejmowania decyzji:

  • Prognozowanie i symulacje - Podstawowe zagadnienia, definicje i zadania dotyczące prognozowania. Definicja prognozowania ,...
Inne tematy w słowniku:

Ustalanie ceny: (definicja nr 1995)

Ustalaniem cen nazywamy proces określania w jednostkach pieniężnych wartości wymienianych dóbr i usług. Ważne jest, aby polityka cenowa była zgodna... (...)

Cena w marketingu: (definicja nr 1994)

Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru.... (...)

Techniki oceniania pracowników: (definicja nr 1993)

Obecnie coraz częściej ocenia się pracowników w oparciu o określone grupy funkcyjne, np. komórki personalnej, finansów, sprzedaży. Zaletą w tej... (...)

Zobacz też:
Grupowe decydowanie
Rozpiętość kierowania w zarządzaniu
Centralizacja i decentralizacja
Etapy procesu organizowania
Hierarchia i podział władzyRSS - Mapa