Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Koncepcja misji firmy


Koncepcja misji firmy - To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców. Określenie misji wymaga znalezienia odpowiedzi na pytania: czyje i jakie potrzeby gotowe jest zaspokoić przedsiębiorstwo? Deklaracja misji obejmuje: sformułowany główny cel tzn. co przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć, działając w otoczeniu rynkowym.

Koncepcja misji firmy wynika z głównej idei współczesnego marketingu co oznacza, że formy osiągają długofalowy sukces, jeżeli realizują swoje cele ekonomiczne, przez podporządkowanie swojej działalności, zaspokajaniu potrzeb odbiorców.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Cena w marketingu: (definicja nr 1994)

Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru.... (...)

Techniki oceniania pracowników: (definicja nr 1993)

Obecnie coraz częściej ocenia się pracowników w oparciu o określone grupy funkcyjne, np. komórki personalnej, finansów, sprzedaży. Zaletą w tej... (...)

Polityka asortymentowa: (definicja nr 1992)

Zestaw towarów stanowiących ofertę przedsiębiorstwa handlowego jest przedmiotem polityki asortymentowej. Jej kształtowanie należy do ważniejszych i trudniejszych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa.... (...)

Zobacz też:
Klasyczny model podejmowania decyzji
Grupowe decydowanie
Rozpiętość kierowania w zarządzaniu
Centralizacja i decentralizacja
Etapy procesu organizowaniaRSS - Mapa