Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Różnicowanie ceny produktu


Różnicowanie ceny produktu - Strategia różnicowania cen polega na pobieraniu różnych opłat przy sprzedaży tego samego towaru różnym konsumentom lub / i w różnych miejscach i czasie.

Wśród czynników pozwalające na różnicowanie cen możemy wymienić:

• położenie geograficzne (np. artykuły spożywcze na wsi i w mieście, nieruchomości, samochody w różnych krajach),
• czas (gdy popyt zmienia się w czasie, np. rozmowy telefoniczne; również gdy podaż zmienia się w czasie – np. taksówki),
• funkcjonalna rola klienta (na rynkach przemysłowych – inną cenę otrzyma odbiorca końcowy, inną hurtownik),
• indywidualne cechy kupującego (np. wiek – ulgi dla dzieci, płeć – tańsze bilety wstępu na dyskoteki dla kobiet itd.).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Różnicowanie ceny produktu:
Inne tematy w słowniku:

Zasady oceniania pracowników: (definicja nr 1991)

Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania:

1. Kompleksowość - oceny przeprowadzone są we... (...)

Cele systemu ocen pracowników: (definicja nr 1990)

System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów:

• dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej... (...)

Funkcje oceny pracowaników: (definicja nr 1989)

Ocena pracowników spełnia dwie funkcje:

- ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się... (...)

Zobacz też:
Pojęcie zarządzania
Teoria X oraz Y
Koncepcja misji firmy
Klasyczny model podejmowania decyzji
Grupowe decydowanieRSS - Mapa