Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cele strategii marketingowej


Cele strategii marketingowej - Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić:

• przetrwanie
• maksymalny zysk bieżący
• maksymalny przychód bieżący
• maksymalny wzrost sprzedaży
• najwyższa jakość
• 'zbieranie śmietanki'
• inne – realizowane przez organizacje typu non – profit oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cele strategii marketingowej:
Inne tematy w słowniku:

Cele systemu ocen pracowników: (definicja nr 1990)

System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów:

• dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej... (...)

Funkcje oceny pracowaników: (definicja nr 1989)

Ocena pracowników spełnia dwie funkcje:

- ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się... (...)

Przychód krańcowy i koszt krańcowy: (definicja nr 1988)

Aby móc podejmować decyzje dotyczące wielkości produkcji  oprócz analizy kosztów musi ono przeprowadzić analizę przychodów.  Przychód przedsiębiorstwa jest... (...)

Zobacz też:
Różnicowanie ceny produktu
Pojęcie zarządzania
Teoria X oraz Y
Koncepcja misji firmy
Klasyczny model podejmowania decyzjiRSS - Mapa