Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ustalanie ceny


Ustalanie ceny - Ustalaniem cen nazywamy proces określania w jednostkach pieniężnych wartości wymienianych dóbr i usług. Ważne jest, aby polityka cenowa była zgodna z celami działalności firmy.

Powinna ona uwzględniać następujące czynniki:
• umocnienie lub utrzymanie pozycji na rynku (w dłuższym okresie cena jest bronią w walce z konkurencją),
• stabilizacja ceny i/lub marży (jest to polityka stabilizacji pozycji na rynku, unikania wojen cenowych; klient uważa wówczas cenę za stabilną i 'rozsądną', a firma może spokojnie sporządzać plany i rozwijać się zgodnie z założeniami).

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Funkcje oceny pracowaników: (definicja nr 1989)

Ocena pracowników spełnia dwie funkcje:

- ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się... (...)

Przychód krańcowy i koszt krańcowy: (definicja nr 1988)

Aby móc podejmować decyzje dotyczące wielkości produkcji  oprócz analizy kosztów musi ono przeprowadzić analizę przychodów.  Przychód przedsiębiorstwa jest... (...)

Krzywa przeciętnego kosztu stałego: (definicja nr 1987)

Krzywa przeciętnego kosztu stałego (AFC) opada na całej swojej długości. Dzieje się tak, gdyż wraz ze wzrostem produkcji te same... (...)

Zobacz też:
Cele strategii marketingowej
Różnicowanie ceny produktu
Pojęcie zarządzania
Teoria X oraz Y
Koncepcja misji firmyRSS - Mapa