Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cena w marketingu


Cena w marketingu - Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru.

Cena jest jednym z elementów marketingu – mix, jest czynnikiem, który równoważy trzy pozostałe elementy (produkt, promocja, dystrybucja) – w tym sensie cena stanowi przychód, a pozostałe elementy marketingu – mix są kosztem. Jest ona również jednym z najbardziej elastycznych elementów, gdyż może podlegać szybkim zmianom, w odróżnieniu od cech produktu lub rozwiązań w zakresie dystrybucji.

Cena jest wynikiem gry popytu i podaży, lecz równocześnie oddziałuje ona zwrotnie na kształtowanie się popytu i podaży – stanowi współczynnik współokreślający te wielkości. Dzięki cenie możemy zobiektywizować alternatywę wyboru i jest ona również dla nas nośnikiem informacji.

Cena jest źródłem dwóch podstawowych informacji dla potencjalnego klienta :
• jest miarą kosztu produktu; pokazuje jego prawdziwą wartość,
• jest wskaźnikiem jakości produktu (co jest szczególnie istotne w marketingu usług).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cena w marketingu:
Inne tematy w słowniku:

Przychód krańcowy i koszt krańcowy: (definicja nr 1988)

Aby móc podejmować decyzje dotyczące wielkości produkcji  oprócz analizy kosztów musi ono przeprowadzić analizę przychodów.  Przychód przedsiębiorstwa jest... (...)

Krzywa przeciętnego kosztu stałego: (definicja nr 1987)

Krzywa przeciętnego kosztu stałego (AFC) opada na całej swojej długości. Dzieje się tak, gdyż wraz ze wzrostem produkcji te same... (...)

Całkowite koszty zmienne: (definicja nr 1986)

(TVC) – zależą od wielkości produkcji i wraz z nią się zmieniają. Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników... (...)

Zobacz też:
Ustalanie ceny
Cele strategii marketingowej
Różnicowanie ceny produktu
Pojęcie zarządzania
Teoria X oraz YRSS - Mapa