Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Techniki oceniania pracowników


Techniki oceniania pracowników - Obecnie coraz częściej ocenia się pracowników w oparciu o określone grupy funkcyjne, np. komórki personalnej, finansów, sprzedaży. Zaletą w tej metodzie jest możliwość lepszego odzwierciedlenia natury wykonywanej pracy.

Obiektywizm oceny w dużym stopniu zależy także od stosowanych technik np.:
- ocena opisowa
- ocena oparta na technice wydarzeń krytycznych
- ocena zachowań pracowniczych BARS
- ocena 360°
- portfolio personalne

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Techniki oceniania pracowników:
Inne tematy w słowniku:

Krzywa przeciętnego kosztu stałego: (definicja nr 1987)

Krzywa przeciętnego kosztu stałego (AFC) opada na całej swojej długości. Dzieje się tak, gdyż wraz ze wzrostem produkcji te same... (...)

Całkowite koszty zmienne: (definicja nr 1986)

(TVC) – zależą od wielkości produkcji i wraz z nią się zmieniają. Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników... (...)

Całkowite koszty stałe: (definicja nr 1985)

(TFC) – są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne. Koszty te nie ulegają zmianom wraz... (...)

Zobacz też:
Cena w marketingu
Ustalanie ceny
Cele strategii marketingowej
Różnicowanie ceny produktu
Pojęcie zarządzaniaRSS - Mapa