Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Polityka asortymentowa


Polityka asortymentowa - Zestaw towarów stanowiących ofertę przedsiębiorstwa handlowego jest przedmiotem polityki asortymentowej. Jej kształtowanie należy do ważniejszych i trudniejszych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa. Prawidłowe ukształtowanie asortymentu i obserwowanie jego zmian może być źródłem przewagi strategicznej na rynku detalicznym.

Wśród podstawowych czynników wpływających na politykę asortymentową przedsiębiorstwa detalicznego wymienia się:
• strukturę zapotrzebowania docelowej grupy nabywców,
• strukturę klientów i ich siłę nabywczą,
• lokalizację placówek handlowych (obszar przyciągania)
• konkurencję,
• strukturę cen,
• typ sklepu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Polityka asortymentowa:
Inne tematy w słowniku:

Całkowite koszty zmienne: (definicja nr 1986)

(TVC) – zależą od wielkości produkcji i wraz z nią się zmieniają. Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników... (...)

Całkowite koszty stałe: (definicja nr 1985)

(TFC) – są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne. Koszty te nie ulegają zmianom wraz... (...)

Teoria równowagi konsumenta: (definicja nr 1984)

Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności ze ścieżką cen. Punkt ten przedstawia optymalną tzn. najlepszą kombinację dóbr... (...)

Zobacz też:
Techniki oceniania pracowników
Cena w marketingu
Ustalanie ceny
Cele strategii marketingowej
Różnicowanie ceny produktuRSS - Mapa