Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cele systemu ocen pracowników


Cele systemu ocen pracowników - System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów:

• dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej zatrudnionej w Firmie;

• dostarczenie informacji pracownikom o poziomie i sposobie wykonywania przez nich zadań;

• dostarczenie podstaw do opracowania motywacyjnego systemu wynagradzania, doskonalenia kadry oraz planowania ścieżek kariery poszczególnych osób.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cele systemu ocen pracowników:
Inne tematy w słowniku:

Teoria równowagi konsumenta: (definicja nr 1984)

Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności ze ścieżką cen. Punkt ten przedstawia optymalną tzn. najlepszą kombinację dóbr... (...)

Czym jest krzywa obojętności: (definicja nr 1983)

Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej użyteczności całkowitej.

Składa... (...)

Krzywa budżetowa: (definicja nr 1982)

Przedstawia więc najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które może nabyć konsument rozporządzający określonym dochodem, przy założeniu, że cały dochód przeznacza... (...)

Zobacz też:
Zasady oceniania pracowników
Polityka asortymentowa
Techniki oceniania pracowników
Cena w marketingu
Ustalanie cenyRSS - Mapa