Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Funkcje oceny pracowaników


Funkcje oceny pracowaników - Ocena pracowników spełnia dwie funkcje:

- ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się  z  powierzonych obowiązków, stopień przydatności na zajmowanym przez pracownika stanowisku.
- rozwojową - ocenia się pracownika pod kątem jego potencjału rozwojowego, umiejętności

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Funkcje oceny pracowaników:
Inne tematy w słowniku:

Czym jest krzywa obojętności: (definicja nr 1983)

Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej użyteczności całkowitej.

Składa... (...)

Krzywa budżetowa: (definicja nr 1982)

Przedstawia więc najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które może nabyć konsument rozporządzający określonym dochodem, przy założeniu, że cały dochód przeznacza... (...)

Czynniki wpływające na wybór konsumenta: (definicja nr 1981)

Podstawowymi elementami wpływającymi na dokonywane przez konsumenta wybory są:

1. Dochód konsumenta,
2. Ceny, po których można nabyć... (...)

Zobacz też:
Cele systemu ocen pracowników
Zasady oceniania pracowników
Polityka asortymentowa
Techniki oceniania pracowników
Cena w marketinguRSS - Mapa