Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Całkowite koszty zmienne


Całkowite koszty zmienne - (TVC) – zależą od wielkości produkcji i wraz z nią się zmieniają. Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników produkcji (np. koszty surowców i materiałów, koszty paliw i zużywanych energii, płace...).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Całkowite koszty zmienne:
Inne tematy w słowniku:

Teoria zachowań konsumenta: (definicja nr 1980)

Podstawowym celem działalności konsumenta jest  maksymalne zaspokojenie potrzeb. Konsument jest podmiotem gospodarującym, który zaspokaja swoje potrzeby poprzez konsumpcję dóbr... (...)

Fazy procesów innowacyjnych: (definicja nr 1979)

Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy:
1. badania podstawowe
2. nadania stosowane
3. badania rozwojowe

Formy transferu innowacji z zagranicy: (definicja nr 1978)

To:

- import/ eksport
- wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami
- świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych
-... (...)

Zobacz też:
Krzywa przeciętnego kosztu stałego
Przychód krańcowy i koszt krańcowy
Funkcje oceny pracowaników
Cele systemu ocen pracowników
Zasady oceniania pracownikówRSS - Mapa