Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Całkowite koszty stałe


Całkowite koszty stałe - (TFC) – są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne. Koszty te nie ulegają zmianom wraz ze zmianami zachodzącymi w produkcji przedsiębiorstwa (są to np. koszty administracji, oświetlenia, porządkowania ...).

Wysokość kosztów stałych zależy od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru jego produkcji i rodzaju stosowanej technologii. Kosztów stałych nie da się uniknąć.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Całkowite koszty stałe:
Inne tematy w słowniku:

Fazy procesów innowacyjnych: (definicja nr 1979)

Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy:
1. badania podstawowe
2. nadania stosowane
3. badania rozwojowe

Formy transferu innowacji z zagranicy: (definicja nr 1978)

To:

- import/ eksport
- wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami
- świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych
-... (...)

Właściwości użytkowe - użyteczność: (definicja nr 1977)

Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie.

Wyróżniamy  użyteczność podstawową oraz dodatkową
-... (...)

Zobacz też:
Całkowite koszty zmienne
Krzywa przeciętnego kosztu stałego
Przychód krańcowy i koszt krańcowy
Funkcje oceny pracowaników
Cele systemu ocen pracownikówRSS - Mapa