Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teoria równowagi konsumenta


Teoria równowagi konsumenta - Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności ze ścieżką cen. Punkt ten przedstawia optymalną tzn. najlepszą kombinację dóbr osiągalną dla konsumenta. Oznacza to, że przy istniejącym ograniczeniu budżetowym, które tworzą ceny dóbr i dochody konsumenta, osiągnięta została najwyższa krzywa obojętności.

Punkty leżące poniżej punktu styczności krzywej budżetowej z krzywą obojętności reprezentują niższy poziom użyteczności, natomiast punkty leżące powyżej punktu styczności są nieosiągalne ze względu na zbyt niski dochód.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teoria równowagi konsumenta:
Inne tematy w słowniku:

Formy transferu innowacji z zagranicy: (definicja nr 1978)

To:

- import/ eksport
- wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami
- świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych
-... (...)

Właściwości użytkowe - użyteczność: (definicja nr 1977)

Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie.

Wyróżniamy  użyteczność podstawową oraz dodatkową
-... (...)

Rodzaje innowacji: (definicja nr 1976)

Dzielimy:

Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą:
1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby
2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu... (...)

Zobacz też:
Całkowite koszty stałe
Całkowite koszty zmienne
Krzywa przeciętnego kosztu stałego
Przychód krańcowy i koszt krańcowy
Funkcje oceny pracowanikówRSS - Mapa