Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Czym jest krzywa obojętności


Czym jest krzywa obojętności - Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej użyteczności całkowitej.

Składa się ona z punktów odpowiadających odpowiadającym dobrom o tej samej użyteczności całkowitej dla konsumenta, a więc przynoszących mu takie samo zadowolenie.

Krzywa obojętności jest jedną z nieskończonej ilości możliwych dla danego konsumenta krzywych. Analizę zestawów charakteryzujących się tą samą użytecznością dla konsumenta można by rozpocząć przyjmując wyższe lub niższe poziomy użyteczności. W wyniku takiej analizy można otrzymać tzw. mapę preferencji, wyrażającą indywidualne upodobania konsumenta.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Czym jest krzywa obojętności:

  • Psychologia zarządzania - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze schematem graficznym), wyjaśnienie pojęć:...
  • Podstawy bankowości - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz...
  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
  • Czym jest marketing? - Ujęto tu elementy takie jak: warunki istnienia i składowe marketingu,...
Inne tematy w słowniku:

Właściwości użytkowe - użyteczność: (definicja nr 1977)

Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie.

Wyróżniamy  użyteczność podstawową oraz dodatkową
-... (...)

Rodzaje innowacji: (definicja nr 1976)

Dzielimy:

Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą:
1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby
2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu... (...)

Sposoby transferu technologii: (definicja nr 1975)

To:

- zamówienia na realizację prac badawczo- rozwojowych zlecone przez instytucje rządowe lub wielkie firmy
- inwestycje bezpośrednie (zakup... (...)

Zobacz też:
Teoria równowagi konsumenta
Całkowite koszty stałe
Całkowite koszty zmienne
Krzywa przeciętnego kosztu stałego
Przychód krańcowy i koszt krańcowyRSS - Mapa