Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Krzywa budżetowa


Krzywa budżetowa - Przedstawia więc najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które może nabyć konsument rozporządzający określonym dochodem, przy założeniu, że cały dochód przeznacza na konsumpcję.

Pod krzywą budżetową leżą punkty, którym odpowiadają także dostępne dla danego konsumenta koszyki dóbr, których nabycie nie wymaga wydania całego posiadanego przez konsumenta dochodu. Punkty znajdujące się nad krzywą budżetową nie są osiągalne dla danego konsumenta ze względu na zbyt mały dochód.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Krzywa budżetowa:

  • Optimum producenta i konsumenta - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich funkcjonowanie (przedsiębiorstwa i gospodarstwa...
  • Wykłady z makroekonomii - Skład opracowania: John Maynard Keynes i jego zwolennicy, interwencjonizm państwowy,...
  • Podstawy mikroekonomii - Problem rzadkości i potrzeby, piramida potrzeb, czynniki produkcji, krzywa możliwości...
  • Budżet państwa - Skład pracy: definicja budżetu państwa, nadwyżki budżetowej, deficytu i równowagi...
Inne tematy w słowniku:

Rodzaje innowacji: (definicja nr 1976)

Dzielimy:

Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą:
1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby
2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu... (...)

Sposoby transferu technologii: (definicja nr 1975)

To:

- zamówienia na realizację prac badawczo- rozwojowych zlecone przez instytucje rządowe lub wielkie firmy
- inwestycje bezpośrednie (zakup... (...)

Cechy innowacji: (definicja nr 1974)

Innowacja:

1. tylko w wyjątkowych sytuacjach zależy od technologicznego know-how
2. jest interakcyjna i multidyscyplinarna
3. jest zlokalizowana (odbywa... (...)

Zobacz też:
Czym jest krzywa obojętności
Teoria równowagi konsumenta
Całkowite koszty stałe
Całkowite koszty zmienne
Krzywa przeciętnego kosztu stałegoRSS - Mapa