Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teoria zachowań konsumenta


Teoria zachowań konsumenta - Podstawowym celem działalności konsumenta jest  maksymalne zaspokojenie potrzeb. Konsument jest podmiotem gospodarującym, który zaspokaja swoje potrzeby poprzez konsumpcję dóbr i usług. Dobra konsumpcyjne i usługi nabywa na rynku, płacąc za nie określoną cenę.

Warunkiem nabycia dóbr jest posiadanie przez niego odpowiednich środków finansowych. Środki te nie są nieograniczone, a więc możliwości nabywcze konsumenta są ograniczone. Podstawową decyzją jaką musi podjąć konsument, jest określenie, jakie dobra i w jakiej ilości chce konsumować.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teoria zachowań konsumenta:
Inne tematy w słowniku:

Cechy innowacji: (definicja nr 1974)

Innowacja:

1. tylko w wyjątkowych sytuacjach zależy od technologicznego know-how
2. jest interakcyjna i multidyscyplinarna
3. jest zlokalizowana (odbywa... (...)

Innowacje wg Schumpetera: (definicja nr 1973)

Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o:

1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już... (...)

PKB i PNB - wzory: (definicja nr 1972)

W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji:

PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody... (...)

Zobacz też:
Czynniki wpływające na wybór konsumenta
Krzywa budżetowa
Czym jest krzywa obojętności
Teoria równowagi konsumenta
Całkowite koszty stałeRSS - Mapa