Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Fazy procesów innowacyjnych


Fazy procesów innowacyjnych - Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy:
1. badania podstawowe
2. nadania stosowane
3. badania rozwojowe

Badania podstawowe - działalność zmierzająca do odkrycia nowych prawidłowości lub zasad metodologicznych. Celem badań podstawowych jest osiągnięcie postępu wiedzy w danej dziedzinie przez odkrycie nowych prawd, twierdzeń, reguł, itp.

Badania stosowane - dotyczą sprawdzenia możliwości wykorzystania rezultatów badań podstawowych. Polegają one na wykorzystaniu osiągnięć wiedzy dla ułatwienia jakiegoś zadania praktycznego w zakresie techniki, technologii, organizacji.

Prace rozwojowe (wdrożenia, inwencje) to systematycznie prowadzone prace czerpiące z zasobu istniejącej wiedzy powstałej w wyniku badań i praktyki mające na celu wytwarzanie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń instalowanie nowych procesów, systemów usług oraz istotne usprawnienia tych, które są już wytwarzane lub zainstalowane.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Fazy procesów innowacyjnych:
Inne tematy w słowniku:

Innowacje wg Schumpetera: (definicja nr 1973)

Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o:

1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już... (...)

PKB i PNB - wzory: (definicja nr 1972)

W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji:

PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody... (...)

Złe kredyty: (definicja nr 1971)

Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc.

Należności... (...)

Zobacz też:
Teoria zachowań konsumenta
Czynniki wpływające na wybór konsumenta
Krzywa budżetowa
Czym jest krzywa obojętności
Teoria równowagi konsumentaRSS - Mapa