Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Formy transferu innowacji z zagranicy


Formy transferu innowacji z zagranicy - To:

- import/ eksport
- wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami
- świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych
- wspólne przedsięwzięcia instytucji naukowych uczelni z różnych krajów
- kształcenie  kadr za granicą
- tworzenie wspólnych przedsięwzięć za granicą
- podejmowanie zagranicznych inwestycji

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

PKB i PNB - wzory: (definicja nr 1972)

W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji:

PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody... (...)

Złe kredyty: (definicja nr 1971)

Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc.

Należności... (...)

Kredyty dewizowe: (definicja nr 1970)

Są to kredyty udzielane w walutach obcych. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie banki, które mają zezwolenia dewizowe oraz... (...)

Zobacz też:
Fazy procesów innowacyjnych
Teoria zachowań konsumenta
Czynniki wpływające na wybór konsumenta
Krzywa budżetowa
Czym jest krzywa obojętnościRSS - Mapa