Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje innowacji


Rodzaje innowacji - Dzielimy:

Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą:
1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby
2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu nowych przedmiotów w miejsce dotychczasowych; mają one lepsze właściwości od starych, np. maszyny, programy komputerowe
3. technologiczne - nowe sposoby wytwarzania
4. organizacyjne - polepszające organizację pracy

Kryterium oryginalności zmian:
- innowacje kreatywne
- innowacje imitujące
- innowacje sprzężone
- innowacje niesprzężone

Kryterium miejsce powstania:
- krajowe
- zagraniczne

Kryterium ze względu na zakres zmian przez nie spowodowanych:
- innowacje strategiczne
- innowacje taktyczne
- innowacje refleksyjne
- innowacje zamierzone

Kryterium ze względu na mechanizmy pobudzania innowacji:
- innowacje podażowe (KSI)
- innowacje popytowe (sytuacja rynkowa wymusza na producentach pewne rozwiązania)

Kryterium ze względu na zakres oddziaływania i uzyskane efekty:
- innowacje procesowe- nowy sposób wytwarzania danego produktu lub prowadzenia usług, dystrybucji produktów
- innowacje produktowe- opracowanie nowego produktu

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rodzaje innowacji:

  • Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter o innowacjach, proces innowacyjny...
Inne tematy w słowniku:

Kredyty dewizowe: (definicja nr 1970)

Są to kredyty udzielane w walutach obcych. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie banki, które mają zezwolenia dewizowe oraz... (...)

Czym jest kredyt hipoteczny: (definicja nr 1969)

Są kredytami średnioterminowymi lub długoterminowymi przeznaczone na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże granicę jego spłaty z określoną nieruchomością.... (...)

Linia kredytowa: (definicja nr 1968)

To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy.

Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym... (...)

Zobacz też:
Właściwości użytkowe - użyteczność
Formy transferu innowacji z zagranicy
Fazy procesów innowacyjnych
Teoria zachowań konsumenta
Czynniki wpływające na wybór konsumentaRSS - Mapa