Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Sposoby transferu technologii


Sposoby transferu technologii - To:

- zamówienia na realizację prac badawczo- rozwojowych zlecone przez instytucje rządowe lub wielkie firmy
- inwestycje bezpośrednie (zakup przedsiębiorstwa)
- zakup maszyn, urządzeń i innych dóbr produkcji
- szkolenia, proces dydaktyczny
- kontakty naukowców i/lub wynalazców z firmami

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Sposoby transferu technologii:

  • Zarządzanie wiedzą - Skład pracy: geneza zarządzania wiedzą, definicje i podejścia, cechy wiedzy,...
Inne tematy w słowniku:

Czym jest kredyt hipoteczny: (definicja nr 1969)

Są kredytami średnioterminowymi lub długoterminowymi przeznaczone na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże granicę jego spłaty z określoną nieruchomością.... (...)

Linia kredytowa: (definicja nr 1968)

To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy.

Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym... (...)

Kredyty akceptacyjne: (definicja nr 1967)

Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązuje się do udzielenia... (...)

Zobacz też:
Rodzaje innowacji
Właściwości użytkowe - użyteczność
Formy transferu innowacji z zagranicy
Fazy procesów innowacyjnych
Teoria zachowań konsumentaRSS - Mapa