Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cechy innowacji


Cechy innowacji - Innowacja:

1. tylko w wyjątkowych sytuacjach zależy od technologicznego know-how
2. jest interakcyjna i multidyscyplinarna
3. jest zlokalizowana (odbywa się w określonej sieci integracyjnej, której nie da się przenieść do innej sieci
4. jest procesem integracji
5. jest procesem uczenia się
6. jest zjawiskiem o wymiarach społecznych
7. jest procesem kreatywnej destrukcji
8. jest kosztowna i ryzykowna
9. ma kulturowe źródła w procesie historycznym

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cechy innowacji:

  • Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter o innowacjach, proces innowacyjny...
Inne tematy w słowniku:

Linia kredytowa: (definicja nr 1968)

To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy.

Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym... (...)

Kredyty akceptacyjne: (definicja nr 1967)

Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązuje się do udzielenia... (...)

Kredyty dyskontowe: (definicja nr 1966)

Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności.

Bank przyjmuje weksel do dyskonta... (...)

Zobacz też:
Sposoby transferu technologii
Rodzaje innowacji
Właściwości użytkowe - użyteczność
Formy transferu innowacji z zagranicy
Fazy procesów innowacyjnychRSS - Mapa