Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Innowacje wg Schumpetera


Innowacje wg Schumpetera - Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o:

1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących
2. udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu produkcji (innowacja procesowa)
3. opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów
4. otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowych materiałów, surowców do produkcji
5. wprowadzenie nowej organizacji produkcji

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Innowacje wg Schumpetera:
Inne tematy w słowniku:

Kredyty akceptacyjne: (definicja nr 1967)

Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązuje się do udzielenia... (...)

Kredyty dyskontowe: (definicja nr 1966)

Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności.

Bank przyjmuje weksel do dyskonta... (...)

Kredyty konsumpcyjne: (definicja nr 1965)

Przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z budownictwem mieszkaniowym.... (...)

Zobacz też:
Cechy innowacji
Sposoby transferu technologii
Rodzaje innowacji
Właściwości użytkowe - użyteczność
Formy transferu innowacji z zagranicyRSS - Mapa