Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


PKB i PNB - wzory


PKB i PNB - wzory - W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji:

PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody netto z własności za granicą

PNB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach czynników produkcji + dochody netto z własności za granicą

z kolei PKB:

PKB w cenach rynkowych = konsumpcja + inwestycje + wydatki państwa naprodukty i usługi + eksport - import

PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych - podatki pośrednie + subsydia

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat PKB i PNB - wzory:

  • PKB PNB i PNN - Zbiór informacji dotyczące mierników: PKB (produkt krajowy brutto, ang. Gross...
  • Cykl koniunkturalny - Elementy pracy: pojęcie cyklu koniunkturalnego, fazy (depresja, ożywienie, recesja, boom),...
  • Wydatki publiczne - Skład pracy: ogólna charakterystyka budżetu państwa, funkcje budżetu szczebla centralnego...
  • Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw - Skład pracy: definicja restrukturyzacji, tło historyczne oraz polityczne uwarunkowania reform...
Inne tematy w słowniku:

Zobacz też:RSS - Mapa