Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Złe kredyty


Złe kredyty - Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc.

Należności nieregularne dzielimy na trzy grupy:
- należności poniżej standardu – takie, przy których opóźnienie w spłacie wynosi od 1 do 3 miesięcy oraz takie, przy których sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy ulega wyraźnemu pogorszeniu w sposób zagrażający spłatom; bank musi wtedy tworzyć rezerwę w wysokości 20% całej należności;
- należności wątpliwe – takie, przy których opóźnienie w spłatach wynosi od 3 do 6 miesięcy lub wtedy, gdy straty kredytobiorcy naruszają jego kapitał podstawowy; rezerwa bankowa musi wynosić 50% całej należności;
- należności stracone – przy opóźnieniu w spłatach wynoszącym ponad 6 miesięcy lub należności, które z innych powodów można uznać za nie do odzyskania; rezerwa musi wtedy wynosić 100% całej należności.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Kredyty konsumpcyjne: (definicja nr 1965)

Przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z budownictwem mieszkaniowym.... (...)

Kredyty inwestycyjne: (definicja nr 1964)

Służą one finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych.

Kredyty te mogą finansować inwestycje:
Kredyt otwarty (in blanco): (definicja nr 1963)

Jest udzielany na okres od 1 – 1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się do zapłaty w formie gotówki,... (...)

Zobacz też:
PKB i PNB - wzory
Innowacje wg Schumpetera
Cechy innowacji
Sposoby transferu technologii
Rodzaje innowacjiRSS - Mapa