Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kredyty dewizowe


Kredyty dewizowe - Są to kredyty udzielane w walutach obcych. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie banki, które mają zezwolenia dewizowe oraz przez banki zagraniczne i inne zagraniczne instytucje finansowe.

Atrakcyjność kredytów dewizowych polega na relatywnie niższej stopie oprocentowania. Spłata kredytu i odsetek następuje w złotych lub dewizach, według kursu obowiązującego w dniu spłaty rat i odsetek, co oznacza, że kredytobiorca ponosi ryzyko różnic kursowych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kredyty dewizowe:
Inne tematy w słowniku:

Kredyty inwestycyjne: (definicja nr 1964)

Służą one finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych.

Kredyty te mogą finansować inwestycje:
Kredyt otwarty (in blanco): (definicja nr 1963)

Jest udzielany na okres od 1 – 1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się do zapłaty w formie gotówki,... (...)

Kredyt w rachunku bieżącym: (definicja nr 1962)

Kredyty takie ogą być udzielane kredyty krótkoterminowe na działalność eksploatacyjną i tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o kredyt ma... (...)

Zobacz też:
Złe kredyty
PKB i PNB - wzory
Innowacje wg Schumpetera
Cechy innowacji
Sposoby transferu technologiiRSS - Mapa