Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Czym jest kredyt hipoteczny


Czym jest kredyt hipoteczny - Są kredytami średnioterminowymi lub długoterminowymi przeznaczone na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże granicę jego spłaty z określoną nieruchomością.

Są to formy kredytu wygodne dla banku, gdyż pozwalają mu na zaspokojenie roszczeń z tej nieruchomości mimo zmiany właściciela i zapewnia bankowi pierwszeństwo przed wierzycielami kolejnych właścicieli nieruchomości.

Ustanowienie hipoteki następuje przez wpis do księgi wieczystej nieruchomości w sądzie rejonowym. Przeszkodą w udzielaniu kredytu zabezpieczonego hipotecznie jest wysoka odpłatność za wpisanie kwoty zobowiązania hipotecznego (3,2% kwoty zobowiązania).

Banki nie mogą udzielać kredytu hipotecznego przedsiębiorstwom państwowym i innym państwowym osobom prawnym oraz spółkom z udziałem skarbu państwa przewyższającego 50% kapitału założycielskiego, nie można bowiem obciążyć nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Czym jest kredyt hipoteczny:
Inne tematy w słowniku:

Kredyt otwarty (in blanco): (definicja nr 1963)

Jest udzielany na okres od 1 – 1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się do zapłaty w formie gotówki,... (...)

Kredyt w rachunku bieżącym: (definicja nr 1962)

Kredyty takie ogą być udzielane kredyty krótkoterminowe na działalność eksploatacyjną i tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o kredyt ma... (...)

Kredyt kasowy: (definicja nr 1961)

Upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku.

Kredyt jest udzielany w razie... (...)

Zobacz też:
Kredyty dewizowe
Złe kredyty
PKB i PNB - wzory
Innowacje wg Schumpetera
Cechy innowacjiRSS - Mapa