Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Linia kredytowa


Linia kredytowa - To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy.

Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym wykupie kredyt odnawia się do pierwotnej wysokości, albo jako nieodnawialny, wówczas każdy wykupiony weksel pomniejsza wysokość przyznawanego kredytu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Linia kredytowa:
Inne tematy w słowniku:

Kredyt w rachunku bieżącym: (definicja nr 1962)

Kredyty takie ogą być udzielane kredyty krótkoterminowe na działalność eksploatacyjną i tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o kredyt ma... (...)

Kredyt kasowy: (definicja nr 1961)

Upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku.

Kredyt jest udzielany w razie... (...)

Czym jest restrukturyzacja: (definicja nr 1960)

To wedle jednego z możliwych ujęć - złożony agregat pojęciowy opisujący wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych... (...)

Zobacz też:
Czym jest kredyt hipoteczny
Kredyty dewizowe
Złe kredyty
PKB i PNB - wzory
Innowacje wg SchumpeteraRSS - Mapa