Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kredyty akceptacyjne


Kredyty akceptacyjne - Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Jest to rodzaj kredytu, jaki banki proponują niezbyt znanym podmiotom gospodarczym. Ta forma kredytu zapewnia bowiem obu stronom terminowość zapłaty.

Jest on przyznawany na podstawie umowy, w której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmując zlecenie zobowiązuje się, że w przypadku, gdy klient nie dostarczy środków na wykup weksla, udzieli mu kredytu akceptacyjnego.

Na mocy tej umowy banki akceptują weksle złożone przez wystawcę, będącego stałym klientem banku, których termin płatności nie przekracza 6 miesięcy, a kwota nie przewyższa sumy wymienionej w umowie o kredyt akceptacyjny.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Kredyt kasowy: (definicja nr 1961)

Upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku.

Kredyt jest udzielany w razie... (...)

Czym jest restrukturyzacja: (definicja nr 1960)

To wedle jednego z możliwych ujęć - złożony agregat pojęciowy opisujący wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych... (...)

Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa: (definicja nr 1959)

Podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów  i instytucje zajmujące się... (...)

Zobacz też:
Linia kredytowa
Czym jest kredyt hipoteczny
Kredyty dewizowe
Złe kredyty
PKB i PNB - wzoryRSS - Mapa