Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kredyty dyskontowe


Kredyty dyskontowe - Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności.

Bank przyjmuje weksel do dyskonta udziela kredytobiorcy kredytu, który jest spłacany nie przez kredytobiorcę, ale przez głównego dłużnika wekslowego. Dopiero jeżeli główny dłużnik wekslowy weksli nie wykupi, bank domaga się spłaty kredytu przez osobę, która złożyła weksel do dyskonta (kredytobiorcę).

Zgodnie z umową bank może udzielić kredytu dyskontowego w odniesieniu do każdego złożonego do dyskonta weksla lub w postaci linii dyskontowej, określając górną granicę limitu dyskontowego, do wysokości którego będą przyjmowane w określonym w umowie okresie weksla do dyskonta.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Czym jest restrukturyzacja: (definicja nr 1960)

To wedle jednego z możliwych ujęć - złożony agregat pojęciowy opisujący wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych... (...)

Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa: (definicja nr 1959)

Podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów  i instytucje zajmujące się... (...)

Zintegrowany łańcuch dostaw: (definicja nr 1958)

Charakteryzuje zbiór atrybutów, które przesądzają o jego sprawności.

W pierwszej kolejności zaliczyć do nich należy:
• wykorzystywanie dokładnej... (...)

Zobacz też:
Kredyty akceptacyjne
Linia kredytowa
Czym jest kredyt hipoteczny
Kredyty dewizowe
Złe kredytyRSS - Mapa