Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kredyty inwestycyjne


Kredyty inwestycyjne - Służą one finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych.

Kredyty te mogą finansować inwestycje:
- materialne, np. zakup sprzętu, aparatury, maszyn, nieruchomości, środków transportu;
- niematerialne, np. zakup papierów wartościowych, patentów, know - how, finansowanie działalności naukowo – badawczej;
- finansowe, np. zakup udziałów lub akcji w spółce.
Kredyty inwestycyjne można też podzielić ze względu na ich przeznaczenie na:
- kredyty na nabycie maszyn i urządzeń;
- kredyty na zakup lub budowę całych obiektów;
- kredyty na restrukturyzacje przeznaczone na budowę struktury gospodarczej kredytobiorcy w celu odzyskania równowagi finansowej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kredyty inwestycyjne:
Inne tematy w słowniku:

Zintegrowany łańcuch dostaw: (definicja nr 1958)

Charakteryzuje zbiór atrybutów, które przesądzają o jego sprawności.

W pierwszej kolejności zaliczyć do nich należy:
• wykorzystywanie dokładnej... (...)

Polityka refinansowa: (definicja nr 1957)

Bank Centralny dysponując tym instrumentem może generować impulsy monet. w formie efekt. ilościowych, czyli bazy monetarnej, wolnych rezerw płynności i... (...)

Polityka monetarna banku centralnego: (definicja nr 1956)

Określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju i są... (...)

Zobacz też:
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty dyskontowe
Kredyty akceptacyjne
Linia kredytowa
Czym jest kredyt hipotecznyRSS - Mapa