Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kredyt otwarty (in blanco)


Kredyt otwarty (in blanco) - Jest udzielany na okres od 1 – 1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się do zapłaty w formie gotówki, czeków gotówkowych zwykłych, potwierdzonych, poleceń przelewu lub akredytyw, w których bank jest wskazany jako domicyliat, czyli osoba u której dokument ma być płatny.

W ramach kredytu otwartego, jeżeli jest to określone w umowie, banki mogą wykupywać również weksle trasowane, jeżeli bank jest wskazany na nich jako domicyliat.

Za wszystkie wymienione dokumenty bank płaci do wysokości udzielonego w umowie limitu, pobierając w zamian odsetki za okres obowiązywania umowy. Kredyt otwarty jest kredytem odnawialnym, to znaczy po spłacie może być udzielony ponownie.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Polityka refinansowa: (definicja nr 1957)

Bank Centralny dysponując tym instrumentem może generować impulsy monet. w formie efekt. ilościowych, czyli bazy monetarnej, wolnych rezerw płynności i... (...)

Polityka monetarna banku centralnego: (definicja nr 1956)

Określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju i są... (...)

Podaż pieniądza: (definicja nr 1955)

To postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp. rynkowej źródłem podaży pieniądza jest... (...)

Zobacz też:
Kredyty inwestycyjne
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty dyskontowe
Kredyty akceptacyjne
Linia kredytowaRSS - Mapa