Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zintegrowany łańcuch dostaw


Zintegrowany łańcuch dostaw - Charakteryzuje zbiór atrybutów, które przesądzają o jego sprawności.

W pierwszej kolejności zaliczyć do nich należy:
• wykorzystywanie dokładnej informacji jako źródła działań decyzyjnych,
• traktowanie czasu przepływu jako miernika sprawności łańcucha i konsekwentne dążenie do jego skracania,
• wspólne identyfikowanie i eliminowanie barier na drodze przepływu dóbr i informacji,
• eliminowanie działań, które nie dodają wartości,
• zaspokajanie potrzeb ostatecznego klienta traktowane jako wspólny cel wszystkich współpracujących przedsiębiorstw.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Teoria wyboru portfela aktywów Tobina: (definicja nr 1952)

Uważa on, iż pojedynczy podm. gosp. może mieć różne portfele aktywów. Odnosi się do pieniądza spekulacyjnego. W portfelu podm. gosp.... (...)

Teoria postkeynsowska (T. Baumola): (definicja nr 1951)

Utrzymuje ona podział popytu na pieniądz transakcyjny i ostrożnościowy. Pierwsze podejście w kategoriach teorii zapasów jest to podejście, które traktuje... (...)

Teoria ilościowa Friedmana: (definicja nr 1950)

Jest to dalsze rozwinięcie ujęcia zasobowego i zawiera istotne elementy teorii Keynsa. Popyt na pieniądz traktowany jest analogicznie jak popyt... (...)

Zobacz też:
Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa
Czym jest restrukturyzacja
Kredyt kasowy
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt otwarty (in blanco)RSS - Mapa