Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Podaż pieniądza


Podaż pieniądza - To postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp. rynkowej źródłem podaży pieniądza jest jego kreacja przez banki komercyjne. Podaż ta jest realizowana przez operację kredytowania i dochodzi do emisji pieniądza skryptualnego banku komercyjnego. Kreacja ta jest ograniczona przez odpływ gotówki do klienta lub wpłaconej do innego banku.

W celu sprostania takim zachowaniom BK musi dysponować zasobami pieniądza BC w postaci gotówki i depozytów i depozytów na koncie w BC. Brak tych rezerw w momencie kreowania pieniądza może doprowadzić do utraty płynności co stanowi realne zagrożenie funkcjonowania systemu bankowego. Niewypłacalność banków pociąga za sobą bankructwo klientów ale i dalszych banków pozbawionych dopływów pieniądza BC pochodzącego z rozliczeń z niewypłacalnymi bankami.

Aby uchronić się przed nadmierną kreacją pieniądza narzucono BK pewne rygory w kredytach i depozytach:
- minimalna rezerwa obowiązkowa stała dla wszystkich depozytów wynosi 5%
- kredyt redyskontowy
- kredyt lombardowy
- oddziaływanie na kurs walutowy
- plafony kredytowe

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Podaż pieniądza:
Inne tematy w słowniku:

Teoria preferencji płynności: (definicja nr 1949)

Keynes podejmuje próbę wyjaśnienia korzyści z przechowywania nominalnego zasobu pieniądza przez określenie motywów takiego zachowania. Z powodów analitycznych wyróżniamy motywy:... (...)

Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu: (definicja nr 1948)

To:

I = (T-K-B+Z)/S
I – ilość pieniądza w obiegu
T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych do... (...)

Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych: (definicja nr 1947)

To:

• wielkość firmy,
• wielkość zakupów,
• przeznaczenie produktu (rodzaj firmy – produkcyjna, handlowa),
• sytuacja finansowa,
•... (...)

Zobacz też:
Polityka monetarna banku centralnego
Polityka refinansowa
Zintegrowany łańcuch dostaw
Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa
Czym jest restrukturyzacjaRSS - Mapa