Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Agregaty pieniądza


Agregaty pieniądza - W gosp. rynkowej wyróżnia się agregaty pieniężne do celów analitycznych w sektorze bankowym i do celów formułowania zadań polityki pieniężnej.
M0 - pieniądz BC oraz depozyty banków komercyjnych w BC; pieniądz o najwyższej sile.

M1 - pieniądz w ścisłym tego znaczeniu; gotówka i depozyty a’vista
M2 - M1 + tzw. pieniądz potencjalny czyli depozyty krótkoterminowe oraz a’vista lecz nie podlegające dysponowanie za pomocą czeków i przekazów
M3 - M2 + depozyty długoterminowe i te które nie wchodzą do M2
M4 - M3 + aktywa pieniężne finansowe w postaci pap. wart. podlegające sprzedaży

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Agregaty pieniądza:

  • Podstawy makroekonomii - Definicja makroekonomii, relacja między mikroekonomią i makroekonomią, mierniki rozwoju dobrobytu,...
  • Polityka monetarna - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa...
  • Pieniądz i polityka monetarna - Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje, ilość pieniądza w obiegu...
Inne tematy w słowniku:

Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu: (definicja nr 1948)

To:

I = (T-K-B+Z)/S
I – ilość pieniądza w obiegu
T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych do... (...)

Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych: (definicja nr 1947)

To:

• wielkość firmy,
• wielkość zakupów,
• przeznaczenie produktu (rodzaj firmy – produkcyjna, handlowa),
• sytuacja finansowa,
•... (...)

Desonans pozakupowy: (definicja nr 1946)

Jest to pewnego rodzaju niedosyt klienta po zakupie związany z brakiem pewności, co do słuszności podjętej decyzji.

Jest... (...)

Zobacz też:
Podaż pieniądza
Polityka monetarna banku centralnego
Polityka refinansowa
Zintegrowany łańcuch dostaw
Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwaRSS - Mapa