Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teoria ilościowa Friedmana


Teoria ilościowa Friedmana - Jest to dalsze rozwinięcie ujęcia zasobowego i zawiera istotne elementy teorii Keynsa. Popyt na pieniądz traktowany jest analogicznie jak popyt na dobro konsumpcyjne.

Trzy grupy czynników:
- ulokowany w różnych formach majątek podmiotu traktowany jest jako ograniczenie budżetowe
- przychód przychód z utrzymania pieniądza i jego koszty alternatywne
- preferencje podm. gosp. – wielkość całego majątku stanowi górne ograniczenie popytu na pieniądz.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teoria ilościowa Friedmana:
Inne tematy w słowniku:

Model Howarda Shetha: (definicja nr 1944)

Jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się Hulla. Dotyczy psychologicznego wyjaśnienia racjonalnego procesu zakupu. Model ten... (...)

Model Nicosii: (definicja nr 1943)

Był jednym z pierwszych klasycznych modeli zachowań konsumenta, który wyjaśniał proces podejmowania decyzji wyboru i kładł nacisk na proces interakcji... (...)

Model zachowań konsumenta: (definicja nr 1942)

Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać:
1. cele (maksymalizacja użyteczności),
2. ograniczenia (budżet konsumenta),
3. bodźce (marketing... (...)

Zobacz też:
Teoria postkeynsowska (T. Baumola)
Teoria wyboru portfela aktywów Tobina
Teoria pieniądza ostrożnościowego
Agregaty pieniądza
Podaż pieniądzaRSS - Mapa