Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Desonans pozakupowy


Desonans pozakupowy - Jest to pewnego rodzaju niedosyt klienta po zakupie związany z brakiem pewności, co do słuszności podjętej decyzji.

Jest on tym silniejszy:
• im trudniejszy jest wybór.
• w przypadku zakupów drogich.
• w przypadku zakupów dokonywanych rzadko.

Czynniki redukujące desonans pozakupowy to:
• postawa samego sprzedawcy, który powinien użyć odpowiednich argumentów, w celu utwierdzenia klienta o słuszności jego decyzji.
• kampania reklamowa.
• promocje i gadżety.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Zalety i wady franchisingu: (definicja nr 1940)

Wyróżniamy:

Zalety umowy franchisingu dla dawcy:
• zwiększenie możliwości ekspansji rynkowej
• zmniejszenie ryzyka finansowego
• obniżenie bieżących kosztów... (...)

Typy i formy franchisingu: (definicja nr 1939)

Podziały:

Ze względu na przedmiot działalności wyróżniamy:
• przemysłowy
• dystrybucyjny
• usługowy - tzw. franchising właściwy
• mieszany
On the job training: (definicja nr 1938)

Przyuczenie w działaniu. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku pod opieką starszego stażem pracownika.

Metoda może... (...)

Zobacz też:
Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych
Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu
Teoria preferencji płynności
Teoria ilościowa Friedmana
Teoria postkeynsowska (T. Baumola)RSS - Mapa