Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa


Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa - Dzielimy na:
• bliższe
• dalsze (globalne)
lub
• podmiotowe
• procesowe

Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą:
• konsumenci (klienci)
• konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same produkty, bądź zaspokajające te same potrzeby)
• instytucje i organizacje okołobiznesowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje władzy i administracji, firmy konsultingowe).

Otoczenie dalsze (globalne) – ma charakter głównie przedmiotowy. W jego skład wchodzą elementy o charakterze:
• politycznym (wybory, zmiany władzy politycznej w państwie, wojny)
• ekonomicznym (gospodarczym, np. zasoby naturalne)
• koniunktury gospodarczej (światowe zmiany cen, stopy procentowe, podatki, itp.)
• społeczne (zmiany demograficzne, wykształcenie, itp.)
• technologiczne (naukowe, np. wynalazki)
• ekologiczne (normy, opłaty ekologiczne).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa:
Inne tematy w słowniku:

Typy i formy franchisingu: (definicja nr 1939)

Podziały:

Ze względu na przedmiot działalności wyróżniamy:
• przemysłowy
• dystrybucyjny
• usługowy - tzw. franchising właściwy
• mieszany
On the job training: (definicja nr 1938)

Przyuczenie w działaniu. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku pod opieką starszego stażem pracownika.

Metoda może... (...)

Kształcenie i rozwój: (definicja nr 1937)

To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na... (...)

Zobacz też:
Desonans pozakupowy
Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych
Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu
Teoria preferencji płynności
Teoria ilościowa FriedmanaRSS - Mapa