Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model Howarda Shetha


Model Howarda Shetha - Jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się Hulla. Dotyczy psychologicznego wyjaśnienia racjonalnego procesu zakupu. Model ten jest modelem skomplikowanym metodologicznie, a jego empiryczna weryfikacja jest stosunkowo trudna i dotyczy weryfikacji poszczególnych segmentów modelu, a nie jego całości.

Model Howarda-Shetha jest modelem opartym w całości na tzw. zmiennych ukrytych i regułach korespondencji wiążących zmienne ukryte z ich empirycznymi wskaźnikami.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Model Howarda Shetha:
Inne tematy w słowniku:

On the job training: (definicja nr 1938)

Przyuczenie w działaniu. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku pod opieką starszego stażem pracownika.

Metoda może... (...)

Kształcenie i rozwój: (definicja nr 1937)

To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na... (...)

Kariera oparta na autonomii: (definicja nr 1936)

Polega na dążeniu do samodzielności Taki pracownik pragnie uwolnić się od krępujących ograniczeń. Nie jest on zainteresowany stanowiskami kierowniczymi i... (...)

Zobacz też:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Desonans pozakupowy
Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych
Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu
Teoria preferencji płynnościRSS - Mapa