Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model Nicosii


Model Nicosii - Był jednym z pierwszych klasycznych modeli zachowań konsumenta, który wyjaśniał proces podejmowania decyzji wyboru i kładł nacisk na proces interakcji między firmą a konsumentem.

Model Nicosii zapoczątkował nowe kierunki badań związanych z wpływem zmiennych marketingowych na wzorce zakupów oraz analizą czynników interweniujących w relacje między zmiennymi marketingowymi a decyzją zakupów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Model Nicosii:
Inne tematy w słowniku:

Kształcenie i rozwój: (definicja nr 1937)

To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na... (...)

Kariera oparta na autonomii: (definicja nr 1936)

Polega na dążeniu do samodzielności Taki pracownik pragnie uwolnić się od krępujących ograniczeń. Nie jest on zainteresowany stanowiskami kierowniczymi i... (...)

Kariera specjalisty: (definicja nr 1935)

Polega na rozwoju kwalifikacji pracownika w dziedzinie, która go szczególnie interesuje, w której jest szczególnie uzdolniony. Kariera specjalisty jest typem... (...)

Zobacz też:
Model Howarda Shetha
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Desonans pozakupowy
Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych
Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obieguRSS - Mapa