Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Model zachowań konsumenta


Model zachowań konsumenta - Poprawnie zbudowany model zachowań konsumenta powinien uwzględniać:
1. cele (maksymalizacja użyteczności),
2. ograniczenia (budżet konsumenta),
3. bodźce (marketing mix),
4. organizm (cechy i dyspozycje konsumenta),
5. otoczenie,
6. możliwość dokonywania predykcji zachowań jednostek lub grup.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Model zachowań konsumenta:
Inne tematy w słowniku:

Kariera oparta na autonomii: (definicja nr 1936)

Polega na dążeniu do samodzielności Taki pracownik pragnie uwolnić się od krępujących ograniczeń. Nie jest on zainteresowany stanowiskami kierowniczymi i... (...)

Kariera specjalisty: (definicja nr 1935)

Polega na rozwoju kwalifikacji pracownika w dziedzinie, która go szczególnie interesuje, w której jest szczególnie uzdolniony. Kariera specjalisty jest typem... (...)

Kariera menedżerska: (definicja nr 1934)

Polega na awansowaniu pracownika w górę hierarchii, rozszerzaniu jego zakresu odpowiedzialności, władzy, powierzeniu zespołu pracowników.

Celem zawodowym takiego... (...)

Zobacz też:
Model Nicosii
Model Howarda Shetha
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Desonans pozakupowy
Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnychRSS - Mapa