Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zalety i wady franchisingu


Zalety i wady franchisingu - Wyróżniamy:

Zalety umowy franchisingu dla dawcy:
• zwiększenie możliwości ekspansji rynkowej
• zmniejszenie ryzyka finansowego
• obniżenie bieżących kosztów marketingowych: standaryzacja, korzyści skali
• opłaty franchisingowe
• przychody ze sprzedaży
• siła przetargowa
• motywacja - zaangażowanie biorców

Wady umowy franchisingu dla dawcy:
• ograniczona kontrola zachowań biorców
• konflikt interesów: maksymalizacja sprzedaży - maksymalizacja zysku
• groźba wyhodowania przyszłego konkurenta
• konieczność motywowania zamiast wydawania poleceń
• trudności w utrzymaniu standaryzacji
• ryzyko niedotrzymania warunków umowy

Zalety umowy franchisingu dla biorcy:
• duża szansa rozwoju własnego przedsiębiorstwa według dojrzałej rynkowo i sprawdzonej koncepcji
• przewidywalność zysków
• specjalistyczne szkoleniazmniejszajątrudności okresu początkowego
• korzystanie z wizerunku dawcy - korzyści marketingowe
• standaryzacja programów marketingowych i zmniejszenie ich kosztów
• wykorzystanie siły przetargowej sieci
• udogodnienia w fmansowaniu inwestycji

Wady umowy franchisingu dla biorcy:
• przeszacowanie zalet/jakości wizerunku dawcy
• ograniczenie indywidualnych inicjatyw i konieczność uzyskiwania zgody na zmiany
• ryzyko zakupu dóbr/usług od dawcy na niekorzystnych warunkach
• możliwość preferowania przez dawcę własnych filii
• zbyt wysokie opłaty licencyjne
• okres zwrotu początkowej inwestycji
• ograniczone możliwości ekspansji
• ryzyko niewznowienia umowy przez dawcę

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zalety i wady franchisingu:
Inne tematy w słowniku:

Kariera menedżerska: (definicja nr 1934)

Polega na awansowaniu pracownika w górę hierarchii, rozszerzaniu jego zakresu odpowiedzialności, władzy, powierzeniu zespołu pracowników.

Celem zawodowym takiego... (...)

Kariera: (definicja nr 1933)

To droga ku profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Możliwość realizacji kariery, która jest bardzo efektywnym typem wynagrodzenia powinna być... (...)

Płaca: (definicja nr 1932)

Jest podstawową formą wynagrodzenia za pracę. Pracownik otrzymuje pewną ilość pieniędzy za wydatkowany w pracy czas i wysiłek. Do ustalenia... (...)

Zobacz też:
PERT
Model zachowań konsumenta
Model Nicosii
Model Howarda Shetha
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwaRSS - Mapa