Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Typy i formy franchisingu


Typy i formy franchisingu - Podziały:

Ze względu na przedmiot działalności wyróżniamy:
• przemysłowy
• dystrybucyjny
• usługowy - tzw. franchising właściwy
• mieszany

Ze względu na formę organizacyjną systemu franchising dzielimy na:
• bezpośredni
• pośredni                
• subfranchising
• indywidualny
• wielokrotny
• wydzielony (minifranchising)
• wiązany

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Typy i formy franchisingu:

  • Style kierowania i kierownicy - Opracowanie zawiera zbiór zagadnień i definicji: kierownik autokrata, autokrata surowy,...
  • Ryzyko bankowe - Skład opracowania: pojęcie ryzyka i jego rodzaje, ryzyko płynności, wyniku...
  • Statystyka opisowa - Teoretyczne omówienie zagadnień statystyki opisowej, a w nim: formy prezentacji...
  • Kredyt hipoteczny - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie oraz charakterystyczne cechy, organizacja...
Inne tematy w słowniku:

Kariera: (definicja nr 1933)

To droga ku profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Możliwość realizacji kariery, która jest bardzo efektywnym typem wynagrodzenia powinna być... (...)

Płaca: (definicja nr 1932)

Jest podstawową formą wynagrodzenia za pracę. Pracownik otrzymuje pewną ilość pieniędzy za wydatkowany w pracy czas i wysiłek. Do ustalenia... (...)

Zarządzanie przez cele -Management By Objectives: (definicja nr 1931)

Oparte jest na zasadzie wspólnego wytaczania celów na każdym stanowisku pracy przez osobę zajmującą to stanowisko i jej bezpośredniego przełożonego.... (...)

Zobacz też:
Zalety i wady franchisingu
PERT
Model zachowań konsumenta
Model Nicosii
Model Howarda ShethaRSS - Mapa