Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


On the job training


On the job training - Przyuczenie w działaniu. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku pod opieką starszego stażem pracownika.

Metoda może być stosowana w szkoleniu pracowników szeregowych i menedżerów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat On the job training:

  • Istota motywacji - Skład pracy: definicja motywacji, teorie potrzeb oraz teorie motywacji oparte...
  • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu...
Inne tematy w słowniku:

Płaca: (definicja nr 1932)

Jest podstawową formą wynagrodzenia za pracę. Pracownik otrzymuje pewną ilość pieniędzy za wydatkowany w pracy czas i wysiłek. Do ustalenia... (...)

Zarządzanie przez cele -Management By Objectives: (definicja nr 1931)

Oparte jest na zasadzie wspólnego wytaczania celów na każdym stanowisku pracy przez osobę zajmującą to stanowisko i jej bezpośredniego przełożonego.... (...)

Skale behawioralne (BARS): (definicja nr 1930)

Uznane są za metodę bardzo obiektywną. Specjaliści przygotowują dokładny opis pracy w kategoriach behawioralnych.  Pierwszym etapem jest szczegółowa analiza... (...)

Zobacz też:
Typy i formy franchisingu
Zalety i wady franchisingu
PERT
Model zachowań konsumenta
Model NicosiiRSS - Mapa