Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kształcenie i rozwój


Kształcenie i rozwój - To elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym i (lub) przyszłym stanowisku pracy.

Pracownicy szkoleni są i kształceni w zakresie umiejętności menedżerskich, nadzoru, komunikacji, umiejętności specjalistycznych i profesjonalnych, stylu kierowania, technik administracyjnych, nowych metod i procedur pracy, relacji z klientami.

W zależności od celu i działalności wyróżniamy:
- Szkolenie i przyuczanie pracowników do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.
- Kształcenie w celu podniesienia jakości ich pracy na obecnym stanowisku lub awansu.
- Rozwój profesjonalny i osobisty pracowników.
Proces realizacji zadań kształcenia i rozwoju personelu składa się z następujących etapów:
- Ustalenie potrzeb indywidualnych i organizacyjnych.
- Podjęcie decyzji o formie, metodach i poziomie kształcenia.
- Ocena efektywności programu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kształcenie i rozwój:

  • Prywatyzacja - praca - Skład pracy: definicja i zadanie prywatyzacji, główne zasady sprywatyzowanego przedsiębiorstwa,...
  • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu...
  • Zarządzanie kadrami - ściąga - Kolejna ściąga z zakresu zarządzania kadrami. Opisuje następujące zagadnienia: kultura...
Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie przez cele -Management By Objectives: (definicja nr 1931)

Oparte jest na zasadzie wspólnego wytaczania celów na każdym stanowisku pracy przez osobę zajmującą to stanowisko i jej bezpośredniego przełożonego.... (...)

Skale behawioralne (BARS): (definicja nr 1930)

Uznane są za metodę bardzo obiektywną. Specjaliści przygotowują dokładny opis pracy w kategoriach behawioralnych.  Pierwszym etapem jest szczegółowa analiza... (...)

Ilościowe standardy pracy: (definicja nr 1929)

Metoda ta polega na porównywaniu ilościowych danych dotyczących efektów pracy danego pracownika z wcześnie ustalonymi normami. Normy ustala się na... (...)

Zobacz też:
On the job training
Typy i formy franchisingu
Zalety i wady franchisingu
PERT
Model zachowań konsumentaRSS - Mapa