Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kariera oparta na autonomii


Kariera oparta na autonomii - Polega na dążeniu do samodzielności Taki pracownik pragnie uwolnić się od krępujących ograniczeń. Nie jest on zainteresowany stanowiskami kierowniczymi i źle czuje się jako podwładny.

Zdobywanie coraz większej autonomii będzie dla niego motorem do działania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kariera oparta na autonomii:

  • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu...
Inne tematy w słowniku:

Skale behawioralne (BARS): (definicja nr 1930)

Uznane są za metodę bardzo obiektywną. Specjaliści przygotowują dokładny opis pracy w kategoriach behawioralnych.  Pierwszym etapem jest szczegółowa analiza... (...)

Ilościowe standardy pracy: (definicja nr 1929)

Metoda ta polega na porównywaniu ilościowych danych dotyczących efektów pracy danego pracownika z wcześnie ustalonymi normami. Normy ustala się na... (...)

Ocena pracowników: (definicja nr 1928)

Spełnia dwie funkcje: dewaluacyjną i rozwojową. Z punktu widzenia dewaluacyjnej wyniki oceny mogą być wykorzystywane do podziału wynagrodzeń, przeprowadzania zmian... (...)

Zobacz też:
Kształcenie i rozwój
On the job training
Typy i formy franchisingu
Zalety i wady franchisingu
PERTRSS - Mapa