Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kariera specjalisty


Kariera specjalisty - Polega na rozwoju kwalifikacji pracownika w dziedzinie, która go szczególnie interesuje, w której jest szczególnie uzdolniony. Kariera specjalisty jest typem kariery alternatywnej, która polega na stworzeniu hierarchii kwalifikacji, równolegle do hierarchii służbowej.

Pracownik zdobywający nowe umiejętności otrzymuje tytuł specjalisty rzeczoznawcy.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Ilościowe standardy pracy: (definicja nr 1929)

Metoda ta polega na porównywaniu ilościowych danych dotyczących efektów pracy danego pracownika z wcześnie ustalonymi normami. Normy ustala się na... (...)

Ocena pracowników: (definicja nr 1928)

Spełnia dwie funkcje: dewaluacyjną i rozwojową. Z punktu widzenia dewaluacyjnej wyniki oceny mogą być wykorzystywane do podziału wynagrodzeń, przeprowadzania zmian... (...)

Program rozwoju przedsiębiorstw: (definicja nr 1927)

Jest ukierunkowany na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku.

Program wspiera tworzenie warunków do... (...)

Zobacz też:
Kariera oparta na autonomii
Kształcenie i rozwój
On the job training
Typy i formy franchisingu
Zalety i wady franchisinguRSS - Mapa